Partners

NatagoraNatagora

Natagora is een vereniging ter bescherming van de natuur, die actief is in Brussel en Wallonië. Het is de Waalse tegenhanger van de Vlaamse vereniging Natuurpunt. Letterlijk betekent Natagora “de agora van de natuur”.

Via de vzw Natagora bieden honderden vrijwilligers, natuurliefhebbers en ornithologen diverse activiteiten aan:

  • opvolging van de soorten;
  • restauratie van zeldzame milieus, meer dan 4200 hectare uitzonderlijke natuurgebieden;
  • ontdekkingstochten langs het natuurlijke erfgoed;
  • activiteiten voor kinderen...

Natagora krijgt door de OlioBox een financiële stimulans voor het aankopen van natuur.

1 volle 0lioBox = 3m² natuur!

www.natagora.be

NatuurpuntNatuurpunt

Anno 2013 heeft Natuurpunt 612 natuurgebieden, wat samen goed is voor ruim 20.000 hectare. Natuurpunt is met circa 90.000 leden de grootste Vlaamse natuurvereniging

Natuurpunt krijgt door de OlioBox een financiële stimulans voor het aankopen van natuur.

1 volle OlioBox = 3m² natuur!

Artikel reservaat Kreken van Saleghem

www.natuurpunt.be


De OlioBox vindt u op volgende locatiesLocations visual