Over OlioBox

Over OlioBox

Wat gebeurt er met de ingezamelde frituurolie?

Alles wat via de OlioBox binnenkomt wordt gerecycleerd, niets gaat naar de stortplaats. 

De ingezamelde frituurolie zetten we om in grondstof om biodiesel van de tweede generatie te maken die goed is voor minstens 87% minder broeikasgasemissies dan fossiele brandstoffen!

Plastics en andere verpakkingen wassen en sorteren we en gaan ook richting recyclage.

Samen voor een CO2-neutraal Europa

Voorheen werd gebruikte frituurolie uitsluitend via recyclageparken ingezameld. Een goed begin maar voor veel mensen niet de meest voor de hand liggende oplossing. 

Daarom ontwikkelde Quatra de OlioBox die makkelijk, gratis en altijd beschikbaar is.

Zo is het voor de consument eenvoudiger dan ooit om gebruikte frituurolie een tweede leven te geven en zelf bij te dragen aan een CO2-neutraal Europa.

Stargate-project voor een groenere luchtvaart

Quatra is met OlioBox trotse partner van het Stargate project, dat binnen de EU green deal inzet op innovatie oplossingen voor een duurzame luchtvaart.

De inspanningen van OlioBox beogen:

  • een verdere decarbonisatie van de luchthavenexploitatie
  • verbetering van de lokale milieukwaliteit
  • verbetering van de modal split.
Lees meer
Stargate
Stargate